Tailaamo ry

Kauppa Store

TAILAAMO RY:N SOPIMUSEHDOT


1. YLEISET EHDOT

Tailaamo kauppa on Tailaamo ry:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa taideteosten myyjänä ovat taidelainaamosopimuksen tehneet taiteilijat. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Tailaamon verkkokaupan ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Tailaamo ry pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Tailaamon verkkokaupassa. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Tailaamo ry ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Tailaamo ry:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Tailaamo ry ei kohtuudella voi voittaa. Tailaamo ry on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.


2. ASIAKAS

Tailaamo ry välittää myytäväksi ja vuokrattavaksi tuotteita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja). Tuotteita myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas).

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Tailaamo ry:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Toimitusaika-arviot on laadittu taiteilijoiden antamien tietojen perusteella. Tailaamo ry ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Tailaamo ry:n verkkokaupan järjestelmään.

Tietosuoja: Asiakkaiden tiedot on tallennettu Tailaamo ry:n verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Tailaamo ry:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Tailaamo ry:hyn. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: info@tailaamo.fi.


3. TUOTTEET JA HINNASTO

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tailaamo ry pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Tailaamo ry ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

Asiakkaan toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta.

Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

Tuotteet myydään aina sellaisina kuin ne ovat.


4. MAKSUTAVAT

Ajankohtainen lista maksutavoista löytyy Tailaamo ry:n verkkokaupasta osoitteesta www.tailaamo.fi/kauppa.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa maksutavoista verkkosivuiltamme tai sähköpostilla osoitteesta info@tailaamo.fi.

Muita ehtoja: Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa nimen- ja osoitteenmuutoksistaan Tailaamo ry:lle. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä.


5. TOIMITUSTAVAT

Tailaamo ry:n toimitustavoista löydät lisää tietoa osoitteesta www.tailaamo.fi/kauppa. Toimituskulut vaihtelevat toimitustapojen mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 2-5 työpäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä.


6. PALAUTUS

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Tailaamo ry:hyn ennen palautuksia.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa riittävästi pehmustetta.

Tailaamo ry ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Tailaamo ry pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti.
Asiakkaalta peritään Tailaamo ry:n käsittely- ja postituskulut.


7. VIRHEVASTUU

Tailaamo ry pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava aina 7-12 arkipäivää.


8. REKLAMAATIO

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@tailaamo.fi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Riitaisuudet käsitellään Tailaamo ry:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.


9. VUOKRASOPIMUSEHDOT ASIAKKAILLE

Näitä palvelusopimusehtoja sovelletaan vuokralle antajan eli Tailaamo ry:n ja asiakkaan välisessä vuokrasopimuksessa. Muilta osin sovelletaan Tailaamo ry:n verkkokaupan sopimusehtoja

Vuokrauksen kohteena on tilaukseen kirjallisesti yksilöity tuote.

Vuokra-aika alkaa toimituspäivästä tai tuotteen ollessa sovitusti noudettavissa Tailaamo ry:n palvelupisteestä tai taitelijalta. Vuokraaika päättyy, kun tuote palautetaan täydellisenä. Vähimmäisvuokra-aika on 1 kk. Vuokrahinta on määritelty vuokrattavan tuotteen tuotekuvauksessa.

Asiakas on velvollinen tutustumaan Tailaamo ry:n verkkokaupan sopimusehtoihin. Asiakkaan tulee käyttää tuotetta huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti ainoastaan tuotteille tavanomaiseen toimintaan. Tuotetta ei saa viedä maasta, eikä luovuttaa kolmannen osapuolen haltuun ilman Tailaamo ry:n kirjallista suostumusta.

Asiakkaan tulee palauttaa tuote sovittuna ajankohtana alkuperäisessä kunnossa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut.

Tuotteen tarkastaa Tailaamo ry:n edustaja tai taiteilija itse palautuksen yhteydessä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratuotteelle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Tailaamo ry pidättää oikeuden periä joko mahdolliset huoltokustannukset suoraan asiakkaalta tai laskuttaa tuhoutunut/kadonnut tuote alkuperäisen kokonaistuotantohinnan mukaisesti.

Tailaamo ry ei vastaa tuotteen käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteita ei ole vakuutettu Tailaamo ry:n toimesta, vaan asiakas on vastuussa mahdollisesta vakuuttamisesta.

Laskutus Tailaamo ry:n sopimusehtojen mukaisesti määritellylle laskutusasiakkaalle. Ostoskori

Tailaamo ry, Suomi, Finland
Sähköpostiosoite: info@tailaamo.fi